Møteledelse og konferansiervirksomhet

Har du et arrangement som skal ledes på en inkluderende, beleven og elegant måte, kan det være at jeg er personen du ser etter.Jeg brukes mye som møteleder og konferansier, og har en forkjærlighet for den skavlanske samtalen eller paneldebatten.

Jeg har ledet en hel rekke panelsamtaler på Litteraturhuset i Oslo, paneldebatter i FN i New York og i Rio de Janeiro under store internasjonale konferanser, med statsministre og andre topp-politikere.

Det er ofte en fordel for møteleder/konferansier å være med på deler av planleggingen; da blir ofte resultatet best!

 

 

Generelle inspirasjonsforedrag

Hva ønsker å høre om? Jeg gjør oppdrag etter skreddersøm, slik at det passer inn i hva som er aktuelt for deg, din bedrift, institusjon eller gruppe, der og da. 

Jeg holder gjerne foredrag om matens historie, overgangen fra ape til menneske og hvordan kosthold har endret seg med historiske hendelser som fortsatt preger våre samfunn. 

Jeg kan dra de lange linjene i klimahistorien, og også se inn i vår klimaendrede fremtid.

 

 

 

 

Kurs i retorikk, fremføring og skriving

Jeg tilbyr kurs fra 2 timer til 1 1/2 dag på tema retorikk, skriftlig og muntlig,

Kurset gir deg en innsikt i ordet, ordets makt og ordets bruk. Du vil lære om retorikkens historie, hva som skal til for å holde en god tale, hvordan skrive godt og generell presentasjonsteknikk.

Du vil lære å overvinne nerver, hvordan få en stø stemme og hvordan lage noe folk vil huske. Egentlig 'et must' for de fleste av oss!

For skoleverket

Jeg gjør flere av de samme foredragene som i den generelle delen, samt at jeg ser utviklingspolitikk og Afrikas utvikling, Passer godt i samfunnsfag. 

I tillegg går jeg i dybden på følgende områder og bruker to timer på hver bolk. Her kan skolen ta en eller alle bolker:

Del 1: Journalistverksted

Del 2: Litteraturverksted

Del 1: Presentasjonsverksted

Se også her: http://www.forfatterkatalogen.no/forfattere/andrew-p-kroglund/

 

 

For organisasjoner/institusjoner

Gjennom mange års arbeid som daglig leder, styreleder, avdelingsleder og seniorrådgiver i organisasjoner som Regnskogfondet, Utviklingsfondet, Miljøagentene, WWF og ForUM for Utvikling og Miljø har jeg vært gjennom mange omorganiseringsprosesser, coachingrunder, evalueringer, informasjonsstrategier og planprosesser. Jeg tar på meg oppdrag som:

 

- Prosjektevaluering

- Rapportskriving og bokprosjekt

- Ledelsescoaching

- Organisasjonsendring

- Konflikthåndtering